Yoga op school..... WAAROM

Yoga op school sluit aan bij hoe het onderwijssysteem van nu georganiseerd is. Soms loopt de druk in de klas op, kinderen komen niet meer mee in het onderwijssysteem en hebben soms ondersteuning nodig (in de vorm van een rugzakje). De groepen worden groter en ouders en de maatschappij stellen vaker hoge eisen waaraan het kind moet voldoen. Dit kan stres en spanning opleveren, zowel voor de docent als voor het kind.  De wetenschap doet meer onderzoek naar ons brein en bepaalde stoornissen waar kinderen mee geconfronteerd worden. De docenten in de klaskomen hier steeds meer mee in aanraking.  Uit onderzoek blijkt dat bij veel van deze stoornissen een gemeenschappelijk hersendeel minder goed functioneert, dit word ook wel het executieve deel genoemd. Dit deel is verantwoordelijk voor de uitvoerende regelfuncties. Voorbeelden hiervan zijn; impulscontrole, concentratie, aandacht, emotieregulatie, inhibitie (remming/ onderdrukking van gedachtes of gedrag), zelfinzicht en cognitieve flexibiliteit.

Doormiddel van Yoga kan dit deel van de hersenen meer worden uitgedacht en “getraind”. Er wordt ook steeds meer onderzoek gedaan naar yoga en meditatie en de gevolgen hiervan bij regelmatige beoefening.  Het blijkt dat yoga lichamelijk en mentale rust geeft. Het ontwikkelt meer zelfvertrouwen, zelfinzicht, focus, impulsregulatie, discipline en concentratie. Men leert beter te luisteren naar signalen die het lichaam afgeeft, dus ook hoe lichaam en geest op elkaar reageren.

Yoga is dus een mooie natuurlijke manier om de excessieve functies te “trainen”. Ieder kind kan dit op een speelse manier leren en het zelf gaan toepassen met begeleiding van de docent, bijvoorbeeld voor een toets of een spannende situatie. Het zal op langere termijn een positieve bijdrage hebben aan de sfeer en de leerprestaties.

Wat betekent yoga op school… in het kort: 

- Kinderen worden bewuster van hun lichaam zowel fysiek als mentaal.

- Het “traint” /stimuleert de executieve functie van onze hersenen.

- Het sluit aan bij de ontwikkelingsstadia van het kind.

- Iedereen kan mee doen er is geen goed en fout binnen de yogabeoefening.

- De yogalessen kunnen structureel of periodiek aangeboden worden in de klas.

- Docenten kunnen handvaten ontvangen om toe te passen in de klas

- Bevorderd samenwerking, leer en de eigen unieke persoonlijkheid van het kind.

 

 

Wij hebben yoga aangeboden bij; Basisschool de Klimpaal, Mik Bso & Kdv Simpelveld, Sintermeerten College